Wykład - 17.06.2020

Wykład w środę 17.06.2020 o godz. 10.00 Zapraszam na wykład, podczas którego będą omawiane tematy związane z połączeniem bazy danych MySQL z aplikacją w PHP. Wykład zostanie przeprowadzony w środę 17.06.2020 o godzinie 10.00 z wykorzystaniem platformy Discord. Około 9.45 na tej stronie zostanie udostępniony link, po kliknięciu którego będzie można dołączyć do spotkania.

Wykład - 02.06.2020

Zapraszam na wykład, podczas którego będą omawiane tematy związane z połączeniem bazy danych MySQL z aplikacją w PHP. Wykład zostanie przeprowadzony w dniu dzisiejszym (02.06.2020) o godzinie 17.00 z wykorzystaniem platformy Discord. Około 16.45 na tej stronie zostanie udostępniony link, po kliknięciu którego będzie można dołączyć do spotkania. Po spotkaniu zostana udostępnione zadania z BD pracownia do wykonania w tym tygodniu.

Oceny proponowane - Wykłady BD

Oceny proponowane z wykładów BD mogą jeszcze ulec zmianom na +.
W momencie wystawiania ocen proponowanych nie miałem jeszcze wiedzy odnośnie IT szkoły. Wykonane przez Was tam prace mogą wpłynąć na podniesienie ocen, przynajmniej w kilku przypadkach.
Przewiduję również możliwość poprawy sprawdzianów, które były w tym semestrze. Materiały w postaci prezentacji są dostępne w zakładce Do pobrania
sprawdzian 1 - prezentacja MSSQL_transakcje.pdf
sprawdzian 2 - prezentacje: MSSql_administracja.pdf, MySQL_administracja.pdf
Jeżeli ktoś chciałby poprawić któryś sprawdzian proszę o taką informację na adres wiktor@visptechnology.pl do piątku 29.05.2020.
Poprawa odbędzie się we wtorek 02.06.2020