Pracownia BD - zadanie 4

Na podstronie Do pobrania zostały umieszczone materiały do zadania 4.
1. Polecenia do wykonania
2. baza danych
3. schemat bazy danych

Proszę o wykonanie poleceń i przesłanie rozwiązań na adres wiktor@visptechnology.pl do piątku 17.04.2020. Zdanie to nie jest na ocenę ale jest zadaniem obowiązkowym.
Do końca tego tygodnia tj. 10.04.2020 zostanie udostępniony materiał z wykładów zawierający przykładowe zapytania związane z tworzeniem użytkowników oraz przydzielaniem im uprawnień.

Zadanie na ocenę 31.03.2020

W dniu dzisiejszym (31.03.2020) o godzinie 9.00 w zakładce do pobrania zostanie udostępnione zadanie na ocenę.
- udostępnione zostaną dwa zestawy
- osoby, które w dzienniku mają numer nieparzysty wykonują zestaw nr.1,
- osoby, które w dzienniku mają numer parzysty wykonują zestaw nr.2.
- rozwiązania zadań należy przesłać do godziny 11.00 w dniu 31.03.2020 na adres wiktor@visptechnology.pl
- osoby, które prześlą zadania po terminie będą miały niższą ocenę,
- w godzinach 9.00-11.00 czyli w czasie pisania sprawdzianu jestem dostępny pod mailem wiktor@visptechnology.pl.

Za tydzień zadania na ocenę

We wtorek 31.03.2020 o godzinie 9.00 zostaną udostępnione zadania na ocenę. Będzie to zestaw zapytań w języku SQL. Czas na wykonanie zapytań około 2 godzin - czyli rozwiązania trzeba będzie przesłać do godziny 11.00.
Proszę żeby każdy z Was za tydzień zarezerwował sobie ten czas (między 9 a 11) i miał dostęp do komputera z odpowiednim oprogramowaniem. (Instalka MS SQL Server jest dostępna w zakładce Do pobrania)