Oceny proponowane - Pracownia BD

Wystawiając oceny proponowane z pracowni BD brałem pod uwagę zarówno poprawność wykonanych zadań jak również systematyczność, tzn. terminowość oddawanych prac. Zakładam więc, że oceny proponowane są ocenami końcowymi i nie ulegną zmianie.

Pracownia BD - zadanie 8

Na podstronie Do pobrania zostały umieszczone materiały do zadania 8.
1. Polecenia do wykonania wraz ze schematem bazy danych
2. baza danych
Zadanie proszę wykonać w systemie zarządzania bazą danych MariaDB (MySQL), który znajduje się w pakiecei XAMPP. Proszę o wykonanie poleceń i przesłanie rozwiązań na adres wiktor@visptechnology.pl do piątku 15.05.2020. Zdanie to nie jest na ocenę ale jest zadaniem obowiązkowym.

Pracownia BD - zadanie 7

Na podstronie Do pobrania zostały umieszczone materiały do zadania 7.
1. Polecenia do wykonania
Zadanie proszę wykonać w systemie zarządzania bazą danych MariaDB (MySQL), który znajduje się w pakiecie XAMPP.
Proszę o wykonanie poleceń i przesłanie rozwiązań na adres wiktor@visptechnology.pl do piątku 08.05.2020. Zadanie to jest zadaniem obowiązkowym.
Zadania 4,5,6,7 posłużą do wystawienia ocen z pracowni za zaangażowanie w pracę zdalną.
Przewidywana punktacja:
- oddanie zadania w terminie 2 pkt,
- oddanie zadania po terminie 1 pkt
- brak zadania 0 pkt
Oceny:
4 pkt - dop
5 pkt - dst
6-7 pkt - db
8 pkt - bdb