Informacja o stronie

Strona pod adresem internetowym visptechnology.pl powstała w celu ułatwienia wymiany materiałów i kontaktu między nauczycielem, a uczniami w czasie gdy zawieszone są tradycyjne lekcje na rzecz nauki zdalnej. Na platformie zamieszczane będą materiały do nauki oraz zadania do samodzielnego wykonania z przedmiotów: Bazy danych wykłady, Bazy danych pracownia oraz na zajęcia dodatkowe.

czytaj więcej...