Wykłady BD

PHP - MySQL
prezentacja PHP_MYSQL.pdf
MS SQL Server - transakcje
prezentacja MSSQL_transakcje.pdf
MS SQL Server - administracja
MySQL - administracja

Pracownia BD

zadanie 8 - 12.05.2020
Zadanie 8 zadanie8.pdf
baza danych ogrod.sql
zadanie 7 - 05.05.2020
Zadanie 7 zadanie7.pdf
zadanie 6 - 28.04.2020
Zadanie 6 zadanie6.pdf
Baza danych dane.sql
zadanie 5 - 21.04.2020
Zadanie 5 zadanie5.pdf
Baza danych ogrod.mdb
Schemat BD baza_ogrod.jpg
zadanie 4 - 07.04.2020
Zadanie 4 zad4.pdf
Baza danych ogrod.mdb
Schemat BD baza_ogrod.jpg
zadanie 3 - 31.03.2020 - na ocenę
Zestaw 1 zestaw1.pdf
Zestaw 2 zestaw2.pdf
Baza danych ogrod.mdb
Schemat BD baza_ogrod.jpg
zadanie 2 - JOIN, CASE, UNION...
Polecenia do wykonania polecenia2.pdf
Baza danych ogrod.mdb
Schemat BD baza_ogrod.jpg
zadanie 1 - JOIN, CASE
Polecenia do wykonania polecenia.pdf
Baza danych komputery.accdb
Schemat BD schemat1.jpg

Instalki

SQL Server 2014 Express: SQLEXPR_x86_ENU.exe
SQL Server Management Studio: SQLManagementStudio_x86_ENU.exe
Laravel - PHP Framework - instrukcja instalacji Instalacja Laravela.pdf
Środowisko programistyczne Atom: AtomSetup.exe